Company Profile #6973

ČeskejPařan.cz

Company Management
vanajakub owner
_NewAge representative
Sejrak dispatcher
Euro Truck Simulator 2 Monthly Statistics - ETS2
American Truck Simulator Monthly Statistics - ATS
Awards
Company Description
Jsme komunita hráčů z herního portálu ČeskejPařan.cz, která si ráda zarelaxuje či zanadává za volantem kamionu. Jezdíme pro zábavu a rozvíjíme dobrou komunitu, která mezi námi je.

Na portálu krom ETS2 a ATS hrajeme třeba i Minecraft či 7 Days to die.

Tak neváhej, a přidej se k nám!
Company Rules
Euro Truck Simulator 2 Limit 1 km
Real Race
American Truck Simulator Limit 1 mi
Real Race
1. Obecná ustanovení
- 1.1. Hráč registrací svého účtu a následným používáním služeb potvrzuje, že je obeznámen s Pravidly a Obchodními podmínkami portálu ČeskejPařan.cz, serveru TrucksBook.eu a TruckersMP.com, rozumí jim a souhlasí s nimi. Dále se zavazuje k jejich dodržování a respektování. Hráč svojí registrací též potvrzuje, že byl registrován dobrovolně.
- 1.2. Vše, co není v pravidlech výslovně povoleno, se považuje za zakázané.
- 1.3. Vyhrazujeme si právo na jakoukoliv změnu pravidel, a to bez udání důvodu. O změně pravidel budou hráči vždy s předstihem informováni pomocí fóra, případně facebooku ČP.
- 1.4. Je zakázáno používat vulgární či nevhodné nicky a tagy. Též je zakázáno touto formou používat jakékoliv funkce serveru typu Admin, Správce atd. ve všech jazycích.

2. Práva a povinnosti hráče
- 2.1. Hráč má zakázáno používání podpůrných programů. V případě porušení může být poskytovatelem služeb potrestán až zamezením přístupu ke službě.
- 2.2. Uživatel má povinnost zamezit přístupu na jeho účet třetí osobě.
- 2.3. V případě, že hráč narazí na jakoukoliv chybu zavazuje se tuto chybu nahlásit odpovědným osobám (administrátorům) a chybu dále nevyužívat a dále nerozšiřovat. Odpovědné osoby jsou povinni tuto chybu opravit.
- 2.4. Uživatel má povinnost plně respektovat rozhodnutí členů administrativy a řídit se jimi.
- 2.5. Hráč má zakázáno se projevovat nadměrně obscénně, vulgárně či v rozporu s dobrými mravy a morálkou. Je také zakázáno vyjadřovat se nesrozumitelně. Je zakázáno jednat, podporovat, či schvalovat jakoukoliv činnost nebo jednání, které jsou v rozporu se zákony. Je také zakázáno k této činnosti kohokoliv nabádat.
- 2.6. Hráči je zakázáno jakkoliv obchodovat s libovolnými předměty, hmotnými i nehmotnými. Je zakázáno obchodování s uživatelskými účty. Uživatel má právo vlastnit právě jeden herní účet, z jedné IP adresy je možné přistupovat na právě jeden účet. Pokud máte shodnou IP adresu s dalším rodinným příslušníkem, je povinen tuto skutečnost oznámit administrativě, která může udělit výjimku.
- 2.7. Je zakázána jakákoliv forma spamu.
- 2.8. Hráč má zakázáno podávat jakékoliv mylné informace týkající se administrativy, jejich složení, členů stávajících i bývalých, a to jak administrativě, tak uživatelům.

3. Herní pravidla
- 3.1. Je zakázáno upravovat konfigurační soubory hry způsobem, které ovlivňují chování hry. Stejně tak je přísně zakázána manipulace s rychlostí simulace a teleportem během rozjeté zakázky. V případě zjištění podvodu budou zakázky označeny jako neplatné. Pokud se bude podvod opakovat, uživateli bude udělen BAN.
- 3.2. Zakázky uživatele se dělí do statistik dle maximální dosažené rychlosti. Pokud uživatel chce svou zakázku zařadit do "reálné" statistiky, nesmí překročit rychlost 100 km/h (62 mil/h) v ETS2 nebo 130 km/h (80 mil/h) v ATS, v opačném případě bude zařazen do "závodní" statistiky. Maximální povolená rychlost při aktivní zakázce v obou hrách je 180 km/h (110 mil/h), pokud dojde k překročení této rychlosti, zakázka nebude započítána do statistik vůbec.
- 3.3. Je zakázáno nadměrnému používání klaksonu a nízkotlakého klaksonu.
- 3.4. Je zakázáno trollení, obtěžování a pohoršování ostatních uživatelů.
- 3.5. Je zakázána jízda v protisměru.
- 3.6. Je zakázáno tahání nákladů osobním automobilem.
- 3.7. Je zakázáno jezdit s tandemy (platí pro ETS2) do kontinentální Evropy a Velké Británie, tj. je povoleno jezdit s takovým typem návěsů pouze ve Skandinávii.
- 3.8. V případě překročení hodnoty odezvy (pingu) 600 ms bude hráč odpojen od serveru kvůli bezpečnosti ostatních uživatelů. Hodnota odezvy se bere jako průměrná.

4. Firemní pravidla
- 4.1. Hráč je povinen používat při firemních akcích stanovený paintjob a herní tag. V případě porušení tohoto bodu může být hráč z firemní akce vyloučen. Aktuální firemní paintjob (nátěr) lze zjistit zde.
- 4.2. Není stanoven žádný počet ujetých kilometrů, odjetých zakázek či nahraného času. Jedinou podmínkou v tomto bodě je aktivita hráče jak ve hře, tak na herních akcích.
- 4.3. Zaměstnanec firmy musí být aktivní. Za neaktivního je uživatel považován ve chvíli, kdy jeho neaktivita překročí 14 dnů. V případě neaktivity dostane hráč varování, které platí po dobu jednoho roku. Při třech varování bude hráč z firmy propuštěn. Neaktivitu lze omluvit pomocí formuláře nebo soukromou zprávou vedení firmy.

5. Morální kodex
- 5.1. Slušností je kromě členů administrativy pozdravit i ostatní uživatele.
- 5.2. Slušností je psát gramaticky správně a jednoznačně, a to nejen s administrativou serveru.
- 5.3. Slušností každého uživatele je chovat se v souladu s morálkou.
- 5.4. Administrativě nejste povinni vykat, nebuďte však překvapeni, pokud administrativa odpoví na vaši zprávu tykáním.
- 5.5. Slušností je být tolerantní vůči ostatním uživatelům. Slušností je respektovat jejich odlišné názory, národnost, rasu, náboženské či jiné přesvědčení, apod.

6. Závěrečná ustanovení
- 6.1. Účelem a důvodem stanovení pravidel je snaha o co nejpříjemnější prostředí, slušné, bezproblémové a pravidla respektující uživatele, a jejich izolace od hráčů problémových a pravidla porušujících.
- 6.2. Tato pravidla nebyla sepsána za účelem omezení něčí svobody při používání serveru.
- 6.3. Používaní serveru je dobrovolné a každý uživatel může být vyloučen nebo zablokován.
- 6.4. Tato pravidla jsou shrnutím pravidel herního portálu ČeskejPařan.cz, provozovatelem webové aplikace TrucksBook.eu a poskytovatelem multiplayeru TruckersMP.com, s nimiž jsou v souladu.
- 6.5. Body 3.3. až 3.8. se vztahují pouze k multiplayeru.
- 6.6. Pravidla nabývají platnosti okamžikem zveřejnění, tj. 28.8.2017 v původním znění, a zůstávají v platnosti až do okamžiku zveřejnění pravidel nových, či upravených a to adekvátním způsobem (viz bod 1.3.).

Plné znění pravidel portálu ČeskejPařan.cz: http://ceskejparan.cz/domu/pravidla/
Plné znění pravidel TrucksBooku: http://trucksbook.eu/rules
Plné znění pravidel TruckersMP v angličtině: https://truckersmp.com/rules (v případě zájmu je přeložím do češtiny)
List of employees [27]
Loading