Company Profile #50

The company was dissolved!

ADV Logistic s.r.o

[-ADV-]
16.10.2016
Company Management
Founder
Statistics
Euro Truck Simulator 2 ETS2
American Truck Simulator ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
Naše firma vznikla v roce 2015.

Zajišťujeme přepravu veškerého zboží a jakékoli velikosti.
Disponujeme moderně vybaveným operačním střediskem a zkušeným týmem řidičů, proto jsme schopni realizovat bezproblémovou a bezpečnou dopravu Vašich zásilek.

Ve svém oboru jednoznačně vynikáme.

Věříme, že je vždy možné dělat věci lépe a proto jsme vždy o krok napřed před naší konkurencí.
Svých zákazníků si velmi vážíme, odměnou je nám jejich spokojenost a opakované využití našich služeb.
Company Rules
No limit
Euro Truck Simulator 2 Limit 15 000 km
Real
American Truck Simulator No limit
PODMÍNKY PŘIJETÍ DO FIRMY A DALŠÍ INFO:
-Poslat žádost na našem webu (dočasně přes TruckBook).
-Věk minimálně 15 let.
-Registrace na trucksbook.eu a Discord klient pro komunikaci.
-Ve hře před jménem mít "ADV Logistic" v barvě sytě žluté (R 255, G 255, B 0).

-Nový zaměstnanec bude mít v názvu firmy uvedeno před jménem „ZZD“ (Zaměstnanec ve Zkušební Době), aby bylo jasně znatelné, že jde o nového člena v zácviku! Příklad: „ZZD ADV Logistic xxxxxxxxx“ (křížky nebo ixka logicky nahrazují nick (jméno) zaměstnance/hráče.
-Zkušební doba je udána na dobu 2 měsíců, kdy nový zaměstnanec NEMÁ NÁROK POŽADOVAT jakákoliv DLC !!!


PRAVIDLA VE HŘE:
-Dodržovat stanovená firemní pravidla.
-Chovat se ve hře, jako by jezdil reálně na silnici.
-Při jízdě se zakázkou jezdíme do 100 km/h !!! Při překročení rychlosti se najeté kilometry násobí 10%, které je povinen zaměstnanec najezdit v rychlosti do 100 km/h, aby se započítaly do firemních.
-Měsičně najezdit minimálně 15 000 km, pokud řidič nebude moci splnit měsiční počet daných km, bude informovat předem vedení firmy.
-Chovat se slušně k ostatním kolegům a hráčům na serveru, vulgarity a nevhodné chování se netoleruje a zaměstnanec si tím vyslouží okamžitý vyhazov. Jsme lidé a chovejme se podle toho !!!
-Respektovat veškerá pravidla a nařízení od vedení firmy.
-Barvu tahače si určí každý sám vyjma konvojů, kde bude mít každý jednotnou barvu a to „černou“..
-Při konvoji jezdit pokud možno v řadě a udržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 150 metrů od ostatních účastníků konvoje.. za samozřejmost se považuje neohrožování ostatních hráčů na serveru.
-Řidič je povinen dbát pokynů pilotů nebo vedoucího konvoje (doprovodných vozidel).
-Zaměstnanci kteří budou propuštěni už nemají nárok na návrat do firmy.
-Řidič, který od nás odejde má možnost se během 30 dní vrátit.
-V případě technické dispozice vašeho PC bude akceptována omluvenka max po dobu nezbytně nutnou pro opravu. Rozumí se tím max 2 měsíce!
-Konvoje budou pevně určeny týden předem (pokud neurčí vedení jinak) včetně veškerých podrobností. (info o konvoji bude k nalezení vždy na firemních stránkách na Facebooku).
-Pokud řidič bude měsíc a více neaktivní ve hře bez udání důvodu bude z firmy propuštěn.
-Každý řidič (včetně vedení) je povinen se zúčastnit alespoň jednoho konvoje měsíčně.
-Vysílačka nastavená na kanál č. 10
-Pokud je hráč ve hře, je povinen být přihlášen na TB a Discordu.
-Zaměstnanec, který bude vyhozen a bude se k nám chtít hlásit pod jiným účtem, aby obešel vyhození z firmy bude hlášen na vyšší místa pro podvod a vyvěšen na informační listinu, která bude veřejně přístupná i pro ostatní firmy a jejich vedení s odůvodněním, za co byl dotyčný propuštěn – jedná se hlavně o nevhodné, vulgární, nekolegiální a podvodné chování !!!
-KAŽDÝ PROPUŠTĚNÝ ZAMĚSTNANEC JE POVINEN NEPRODLENĚ ODSTRANIT FIREMNÍ OZNAČENÍ PŘED JMÉNEM (NICKEM), ABY NEDOŠLO K PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA FIRMY !!!
-VEDENÍ JDE VŽDY VZOREM SVÝM ZAMĚSTNANCŮM !!!

!!! Tyto pravidla platí pro všechny řidiče VČETNĚ VEDENÍ !!!

ADV Logistic s.r.o.