Company Profile #4785

B&Č Transport

Company Management
owner
manager
manager
manager
manager
Statistics
Euro Truck Simulator 2 ETS2
American Truck Simulator ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Pro vstup do firmy prosíme pokračujte na náš náborový Discord server.
Company Rules
Limit 5 000 km
Real + Race
Euro Truck Simulator 2 Limit 5 000 km
Real + Race
American Truck Simulator Limit 3 106 mi
Real + Race
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
1.1 Dodržovat pravidla firmy, TrucksBooku a TruckersMP
1.1a Být členem B&Č Transport na Discordu, TrucksBooku, TruckersMP VTC a Steam skupiny.
1.2 Zapisovat každou zakázku na TrucksBook
1.3 Nesplněný (neomluvený) cíl aktivity může vyústit v penalizaci / výpověď.
1.3a 30 dní neomluvené neaktivity = okamžitá výpověď.
1.4 Člen firmy musí v kalendářním měsíci prokázat aktivitu splněním firemního limitu 5000 km nebo 40% účastí na konvojích. Účast na důležitějších firemních konvojích je povinná.
1.5 Aktivně navštěvovat firemní informační středisko – firemní Discord server.
1.6 Používat Discord a TrucksBook při hraní ETS2 nebo ATS.
1.7 Být věrný firmě, zákaz vynášení vnitrofiremních konverzací a postupů.
1.7a Nemůžete být členem více virtuálních firem najednou.
1.7b Dělat dobré jméno firmě ve hře i mimo ni.
1.8 Vždy používat firemní nátěr v multiplayeru (toto se vztahuje pouze na tahač).
1.8a Pilotní nátěr/vůz smí užívat pouze členi Convoy Control Teamu na oficiálních CC akcích.
1.9 Používat pouze 1 přezdívku na Discordu, TruckersMP a TrucksBooku, pod kterou budete hrát.
1.9a Musíte nést před jménem na TruckersMP označení „B&Č Transport“ (např: „B&Č Transport ASIR“).
1.10 Respektovat rozhodnutí vedení firmy a finální rozhodnutí majitelů firmy.
1.11 Opuštění Discordu, TruckersMP VTC nebo TrucksBooku znamená okamžitou výpověď.
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

PRAVIDLA B&Č TRANSPORT DISCORDU
2.1 Máte povinnost udržovat své (DLC) role aktuální skrz místnost výběr-role.
2.2 Zákaz nahrávání a zveřejňování zvukových záznamů bez předešlé domluvy s majiteli a bez informování všech ostatních přítomných uživatelů.
2.3 Dodržovat zásady slušného chování a omezit vulgaritu, zákaz skákání do řeči.
2.4 Zákaz zneužívání invisible / offline módu.
2.5 Zákaz vynášení konverzací, postupů a struktury firemního Discord serveru = VÝPOVĚĎ
2.6 Inzerce je povolena pouze v místnosti bazar-prodej.
2.7 Streamovat audio povoleno pouze v kanálech tomu určených (tj. „Streamovací místnost“)
2.7a Streamovat firemní konvoje z místnosti „Firemní konvoj“ lze pouze po předchozí domluvě, obvykle bývají streamovány exkluzivně na firemní YouTube kanál.
2.8 Audio a video (firemních konvojů) může být streamováno na firemní YT kanál bez dalšího upozornění.
2.9 Místnosti využívat výhradně pro jejich účel.
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

PRAVIDLA KONVOJŮ
3.1 Máte právo odvolat se k majitelům proti penalizacím za neúčast na konvojích (v případě nesplnění cíle aktivity) v průběhu měsíční porady a během 24h od ukončení porady.
3.2 Aktivně vyjadřovat svou předběžnou (ne)účast na informačních střediscích firmy (Discord).
3.3 Prázdní nejezdíme, zařiďte si zakázku určenou vedením (doporučujeme použít TrucksBook Dispečink, Virtual Speditor či TruckersMP Dispatcher).
3.4 Docházet včas s opravenou provozuschopnou soupravou, plnou nádrží a vybraným skinem (a tuningem).
3.4a Na vybrané konvoje může být vyžadován jednotný firemní tuning tahače viz ets2-tuning.
3.5 Řazení a pořadí určí vedení / pořadatel konvoje, neměnit pořadí, neřekne-li pořadatel jinak.
3.6 Držet se konvoje po celou dobu jeho konání.
3.7 Neohrožovat (ostatní) účastníky, dodržovat bezpečný rozestup (80–120 m), nebo vizuální kontakt.
3.8 Doprovodná vozidla používá pouze @Convoy Control team s povolením velitele.
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

PRAVIDLA NÁBORU
4.1 Přijetí do firmy není samozřejmostí, naším právem je rozhodnout o přijetí/nepřijetí.
4.2 Nesprávně vyplněné přihlášky nepokračují k náborářům.
4.3 Náborář má právo kdykoli zrušit nábor na základě chování žadatele o vstup.
4.4 Nábor se koná v domluveném termínu, o případných změnách včas informujte vám přiřazeného náboráře.
4.5 Jméno, skin a další nastavení se mění s náborářem, až po přijetí do firmy.
4.6 Podáním přihlášky, vstupem a členstvím souhlasíte s pravidly firmy a plně jim rozumíte.
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

PRAVIDLA NOVÁČKŮ
5.1 Nováček (@Zkušební Zaměstnanec) by měl vykazovat aktivitu a snahu začlenit se do kolektivu.
5.2 Má povinnost splnit zkušební cíl aktivity 10 000 km během 30 kalendářních dnů od přijetí do firmy. Nesplnění znamená výpověď.
5.3 Zkušební doba trvá zpravidla 30 dní, ale může se na základě rozhodnutí vedení jednou prodloužit (max. 3 měsíce)
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Podáním přihlášky, členstvím firmy B&Č Transport/ B&Č Transport discord serveru souhlasíte s pravidly.
NEZNALOST NEOMLOUVÁ
List of employees [19]
Loading