Company Profile #4785

B&Č Transport

Company Management
owner
manager
manager
manager
manager
representative
representative
dispatcher
Euro Truck Simulator 2 Monthly Statistics - ETS2
American Truck Simulator Monthly Statistics - ATS
Awards
Company Description
Company Rules
Euro Truck Simulator 2 Limit 5 000 km
Real + Race
American Truck Simulator Limit 3 107 mi
Real + Race
Image
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
1.1 Dodržovat pravidla silničního provozu + Pravidla Firmy + Pravidla Trucksbooku, TruckersMP
1.1a Být členem B&Č Transport na Discordu, TrucksBooku, TruckersMP VTC a hl. Messenger skupině.
1.2 Zapisovat každou zakázku na Trucksbook
1.2a Najet a zapsat ETS2 = 5000Km / ATS = 5000Km / ETS2&ATS = 5000Km
1.3 Nesplněný (neomluvený) limit může vyústit v penalizaci/vyhazov
1.3a 30dní neomluvené neaktivity = okamžitá výpověď
1.4 Aktivně navštěvovat firemní informační střediska: Discord, Messenger
1.5 Používat Discord a TrucksBook při hraní ETS2/ATS
1.6 Být věrný firmě, zákaz vynášení vnitrofiremních konverzací a postupů
1.6a Nemůžete být členem více virtuálních firem naráz
1.6b Dělat dobré jméno firmě ve hře i mimo ni.
1.7 Vždy používat firemní laky v multiplayeru (toto se vztahuje na tahač)
1.7a Pilotní nátěr/vůz smí nosit pouze členi convoy control teamu na oficiálních CC akcích
1.8 Nést pouze 1 nick (přezdívku), pod kterým budete hrát (Discordu,TruckersMP, TrucksBooku)
1.8a Nést před jménem na TruckersMP označení „B&Č Transport“ (př: B&Č Transport ASIR)
1.9 Respektovat jak rozhodnutí členů Staff Teamu, tak finální rozhodnutí majitelů firmy.
1.10 Opuštění hl. messenger skupiny/DS/TB/TMP znamená výpověď
1.11 Konvoje nejsou povinné, přičemž povinná účast konvojů činí 40% z vyhlášených konvojů měsíčně
Image
PRAVIDLA B&Č TRANSPORT DISCORDU
2.1 2.1 Máte povinnost udržovat své (DLC) role aktuální skrze roomku #výběr-role
2.2 Zákaz nahrávání i zveřejňování zvukových záznamů, bez předešlé domluvy s majiteli a bez informování všech ostatních přítomných uživatelů
2.3 Dodržovat zásady slušného chování a omezit vulgaritu, zákaz skákání do řeči
2.4 Zákaz zneužívání invisible/offline módu
2.5 Zákaz vynášení konverzací, postupů a struktury firemního Discord serveru
2.6 Zákaz jakékoli inzerce neschválené přímo majiteli firmy
2.7 Streamovat audio povoleno pouze v kanálech tomu určených (tj. „Veřejné Konvoje“ a Streamovaná roomka“)
2.7a Streamovat firemní konvoje z roomky Firemní Konvoj/Porada lze pouze po předchozí domluvě, obvykle bývají streamovány exkluzivně na firemní YouTube kanál
2.8 Audio+video (firemních konvojů) může být streamováno na firemní YT kanál bez dalšího upozornění
2.9 Zákaz zneužívání roomek a nepoužívání příslušných roomek
Image
PRAVIDLA KONVOJŮ
3.1 Dlouhodobou neúčast řádně omlouvat skrze omluvenkový systém
3.2 Máte právo odvolat se k majitelům proti penalizacím za neúčast na konvojích v průběhu měsíční porady a během 24h od ukončení porady
3.3 Aktivně vyjadřovat svou předběžnou (ne)účast na informačních střediscích firmy (Discord)
3.4 Prázdní nejezdíme, zařiďte si zakázku určenou vedením (doporučujeme použít TB či Virtual Speditor)
3.5 Docházet včas s opravenou provozuschopnou soupravou, plnou nádrží a vybraným skinem (a tuningem)
3.5a Na vybrané konvoje může být vyžadován jednotný firemní tuning tahače viz #ets2-tuning
3.6 Řazení a pořadí určí vedení/pořadatel konvoje, neměnit pořadí neřekne-li pořadatel jinak
3.7 Držet se konvoje po celou dobu jeho konání
3.8 Neohrožovat (ostatní) účastníky, dodržovat bezpečný rozestup (80-120m), nebo vizuální kontakt
3.9 Doprovodná vozidla používá pouze CC team s povolením velitele
Image
PRAVIDLA NÁBORU
4.1 Přijetí do firmy není samozřejmostí, naším právem je rozhodnout o přijetí/nepřijetí
4.2 Nesprávně vyplněné přihlášky nepokračují k náborářům
4.3 Náborář má právo kdykoli zrušit nábor na základě chování žadatele
4.3a Nábor se koná v určeném/domluveném termínu a vyjma vážných důvodů je neměnný
4.4 Jméno, skin a další nastavení se mění s náborářem až po přijetí do firmy
4.5 Podáním přihlášky, vstupem a členstvím souhlasíte s celým zněním pravidel firmy a plně mu rozumíte
Image
PRAVIDLA NOVÁČKŮ
5.1 Nováček (zk. zaměstnanec) by měl vykazovat aktivitu a snahu začlenit se do kolektivu
5.2 Má povinnost splnit zkušební limit 10000km během 30 kalendářních dnů od přijetí do firmy, nesplnění=okamžitá výpověď
5.3 Zkušební doba trvá zpravidla 30dní, ale může se na základě rozhodnutí vedení jednou prodloužit (max 3měsíce)
Image

Podáním přihlášky, členstvím firmy B&Č Transport/ B&Č Transport discord serveru souhlasíte s pravidly.
NEZNALOST NEOMLOUVÁ
List of employees [28]
Loading