Company Profile #39308

The company was dissolved!

SpeedSafeTrans

|SST|
11.3.2019
Company Management
DEVIL666 Founder
Awards
Company Description
##ENGLISH VERSION##

Requirements:
--------------------
• discord
• fun

----------------------------------------------------------------
You have to do the first route within 7 days since employment.
----------------------------------------------------------------

How to do your CV:
--------------------
• nickname (from TruckersMP)
• age
• your steam profile website:
• owned DLCs:

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Got more questions? Write me on Discord: Devil666#8041

_________________________
##POLISH VERSION##

Wymagania:
--------------------
• discord
• poczucie humoru

----------------------------------------------------------------
Pierwszą trasę należy wykonać do 7 dni od momentu zatrudnienia.
----------------------------------------------------------------

Wzór do CV:
--------------------
• nick (z TruckersMP):
• wiek:
• link do swojego profilu Steam:
• posiadane DLC:

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszelkie pytania oraz wątpliwości proszę pisać bezpośrednio do mnie - Discord: Devil666#8041
Company Rules
Euro Truck Simulator 2 Limit 5 000 km
Real Race
American Truck Simulator Limit 3 107 mi
Real Race
##ENGLISH VERSION##

Regulations:
--------------------
♦ min. 5,000 km per month
♦ driver can add as many routes as he want
♦ late routes are accepted
♦ damages - under 1,500 km accepted to 30%, 1,500km< - 50%
♦ period of recruit - 7 days
♦ Discord account
♦ no truck and trailer configurations - the only thing you have to do is adding a TAG in multiplayer - |SST|
♦ our employees have to take an active part of our business life

--------------------------------------------------------------------------------------------------

New regulations will be added in time!:)

________________________
##POLISH VERSION##
Regulamin:
--------------------
♦ miesięczna norma - 5,000 kilometrów
♦ kierowca ma prawo dodawać dowolną ilość tras dziennie
♦ ładunki ze spóźnieniem są akceptowane przez firmę
♦ uszkodzenia - do 1,500km akceptowalne są do 30%, powyżej 1,500km - 50%
♦ okres rekruta - 7 dni
♦ obowiązek posiadania Discord'a
♦ brak z góry nałożonych konfiguracji ciągnika oraz naczepy - jedyne, co należy zrobić, to dodać w multiplayer TAG - |SST|
♦ pracownicy firmy powinni brać czynny udział w życiu firmy

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Kolejne przepisy będą wraz z czasem wszczęte do życia:)