Company Profile #32050

V8 TRANSPORT POLSKA Ⓡ

Company Management
owner
manager
representative
representative
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
dispatcher
Statistics
ETS2 ETS2
ATS ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.

__________________________________________________________________________________________________

External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://s01.flagcounter.com/more/6L40/
Company Rules
Limit 10 000 km
Real
ETS2 Limit 10 000 km
Real
ATS No limit
1. Regulamin został stworzony przez zarząd firmy V8 TRANSPORT POLSKA™ i jest dokumentem określającym zasady i warunki współpracy pomiędzy pracownikami a zarządem firmy.
2. Regulamin obowiązuje od dnia jego opublikowania na profilu Trucksbook oraz na serwerze Discord V8 TRANSPORT POLSKA™.
3. Każdy pracownik firmy ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i stosować się do jego postanowień. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności za jego naruszenie.
4. V8 TRANSPORT POLSKA™ jest wirtualną firmą transportową, która działa w grze Euro Truck Simulator 2.
5. Naszym podstawowym systemem rozliczeniowym jest aplikacja Trucksbook, która służy do rejestrowania i rozliczania naszych zleceń transportowych. Aplikacja Trucksbook jest obowiązkowa dla każdego pracownika firmy i musi być uruchomiona podczas każdego zlecenia.
6. Jeździmy tylko i wyłącznie w trybie rzeczywistym, nie przekraczając prędkości 100km/h.
7. Nie akceptujemy żadnych form współpracy z innymi firmami, ponieważ uważamy, że jest to niezgodne z naszą polityką i wizją, jednakże jesteśmy otwarci na zaproszenia na konwoje międzyfirmowe, pod warunkiem, że są one zgłaszane za pośrednictwem systemu ticket na naszym serwerze Discord.
8. Aby ubiegać się o przyjęcie do V8 TRANSPORT POLSKA™, należy:
mieć ukończone 18 lat;
posiadać min. 100 godzin w Euro Truck Simulator 2 na Steam;
mieć aktywne konto na platformie Trucksbook;
dołączyć na firmowy serwer Discord i złożyć podanie poprzez ticket;
posiadać podstawową wiedzę o zasadach ruchu drogowego na serwerach TruckersMP.
9. Po pozytywnym przejściu rekrutacji, otrzymasz rangę "Okres próbny". Jest to czas, w którym będziesz mógł wykazać się swoimi umiejętnościami i zaangażowaniem. Okres próbny trwa do momentu przejechania 10 000km (miesięczny limit). Jeśli nie uda Ci się osiągnąć tego celu w ciągu 30 dni od dnia dołączenia do firmy, zostaniesz usunięty z firmy.
10. Każdy pracownik firmy ma obowiązek wykonywać firmowy limit miesięczny w trybie rzeczywistym, wynoszący 10 000km. Jeśli oddasz ładunek z prędkością powyżej 100km/h, nie zostanie on uwzględniony w limicie miesięcznym. Co więcej, jeśli oddasz zlecenie w trybie Wyścigu, tj. powyżej 100km/h, Twój limit miesięczny zostanie zwiększony o wartość przejechanych kilometrów w trybie Wyścigu. Oddanie 5 zleceń w trybie Wyścigu skutkuje natychmiastowym wydaleniem z firmy.
11. Jeśli Pracownik w danym miesiącu nie wykona limitu firmowego, limit na kolejny miesiąc powiększany jest o 10 000km z poprzedniego miesiąca. To oznacza, że Pracownik musi nadrobić zaległości i wykazać się większą aktywnością.
12. Niewykonanie limitu firmowego trzy miesiące pod rząd skutkuje wydaleniem z firmy. Jest to ostateczna konsekwencja braku zaangażowania i odpowiedzialności za powierzone zadania.
13. W V8 TRANSPORT POLSKA™ mamy system rang kierowców, który opiera się na przebytym dystansie w grze Euro Truck Simulator 2 w trybie rzeczywistym na konto firmy. System ten ma na celu motywować i nagradzać naszych kierowców za ich ciężką pracę i zaangażowanie.
14. Pełna lista rang kierowców dostępna jest na serwerze Discord V8 TRANSPORT POLSKA™.
15. Każdy kierowca ma obowiązek ustawić logo firmowe na swoim profilu Trucksbook. Logo firmowe jest naszą wizytówką i świadczy o naszej przynależności do firmy V8 TRANSPORT POLSKA™. Logo firmowe można pobrać z serwera Discord. Po zakończeniu okresu próbnego Kierowca otrzyma logo z własnym nickiem.
16. Grając w trybie Multiplayer (TruckersMP) obowiązuje TAG firmowy =V8TP= w kolorze RGB (R=250 G=165 B=0). TAG firmowy jest obowiązkowym elementem identyfikującym nas jako kierowców V8 TRANSPORT POLSKA™.
17. Firma V8 TRANSPORT POLSKA™ posiada ustalone zestawy firmowe, wymagane do uczestniczenia w konwojach. Zestawy są ogólnodostępne dla wszystkich kierowców oraz dozwolone do użytku kierowców poza konwojami.
18. Aby uczestniczyć w konwojach należy również zweryfikować swoje umiejętności poprzez jazdę weryfikacyjną z Egzaminatorem. O jazdę weryfikacyjną można się ubiegać najwsześniej po zakończemu okresu próbnego. Jazda weryfikacyjna polega na pokonaniu wyznaczonej trasy pod okiem Egzaminatora, który oceni naszą technikę jazdy, przestrzeganie zasad konwojowych i komunikację z innymi kierowcami.
19. Na serwerze Discord wymagane jest zachowanie minimum kultury osobistej, szacunku do innych użytkowników. Nie tolerujemy żadnych form dyskryminacji, nękania i obrażania. Każdy użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii, ale nie może naruszać praw i godności innych użytkowników.
20. Zabrania się umieszczania niestosownych i niecenzuralnych treści na serwerze Discord. Dotyczy to zarówno treści tekstowych, jak i graficznych, dźwiękowych lub filmowych.
21. Wszelkie niestosowne zachowania będą skutkowały nałożeniem przerwy na użytkownika lub wydaleniem z firmy i serwera Discord. Przerwa jest czasowym ograniczeniem dostępu do serwera Discord. Zarząd V8 TRANSPORT POLSKA™ zastrzega sobie prawo do decydowania o długości kary w zależności od przewinienia.
22. Samodzielne opuszczenie serwera Discord równoznaczne jest z wydaleniem z firmy.
23. Kierowca udostępniając swoje prace na serwerze Discord (zdjęcia, filmy, modyfikacje, itp.) upoważnia firmę V8 TRANSPORT POLSKA™ do wykorzystywania tych treści również po zakończeniu współpracy z danym kierowcą. Firma V8 TRANSPORT POLSKA™ może używać tych treści do własnych celów z zachowaniem praw autorskich kierowcy.
24. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga Zarząd V8 TRANSPORT POLSKA™. Zarząd V8 TRANSPORT POLSKA™ jest najwyższym organem decyzyjnym w firmie i ma prawo do interpretacji i zmiany regulaminu w dowolnym czasie.
25. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
26. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości kierowców na serwerze firmowym Discord oraz profilu firmy na platformie Trucksbook.
List of employees [18]
Loading