Company Profile #28073

The company was dissolved!

M&M Logistic

Company Management
Radek_CZ Founder
Awards
Company Rules
Euro Truck Simulator 2 Limit 10 000 km
Real Race
American Truck Simulator Limit 3 000 mi
Real Race
PODMÍNKY PŘIJETÍ DO FIRMY A DALŠÍ INFO:
-Poslat žádost na našem webu (dočasně přes TruckBook).
-Věk minimálně 15 let.
-Registrace na trucksbook.eu a Discord klient pro komunikaci.
-Ve hře před jménem mít "CZE-TRANS" v barvě žluté.
-Nový zaměstnanec bude mít v názvu firmy uvedeno před jménem „N“ (Zaměstnanec ve Zkušební Době), aby bylo jasně znatelné, že jde o nového člena v zácviku! Příklad: „N-CZE-TRANS xxxxxxxxx“
-Zkušební doba je udána na dobu 3 týdnů.

PRAVIDLA VE HŘE:
-Dodržovat stanovená firemní pravidla.
-Chovat se ve hře, jako by jezdil reálně.
-Při jízdě se zakázkou jezdíme do 90 km/h !!!
-Měsičně najezdit minimálně 20 000 km, pokud řidič nebude moci splnit měsiční počet daných km, bude informovat předem vedení firmy.
-Chovat se slušně k ostatním kolegům a hráčům na serveru, vulgarity a nevhodné chování se netoleruje a zaměstnanec si tím vyslouží okamžitý vyhazov ( Výjimka je možná pouze tehdy kdy se jede ve skupině řidičů a kolem jedoucí řidič bud úmyslně nebo neúmyslně ale opakovaně začne narážet do kolegů ze skupiny a nebo je vyřadí úplně z jízdy pak teprve tehdy je možnost v takovým případě aby ostatní členové buď to daného řidiče reportovali a nebo ho některý z řidičů taky vyřadil ze hry ) je tam ale riziko zabanovaní.
-Respektovat veškerá pravidla a nařízení od vedení firmy.
-Barvu tahače si určí každý sám vyjma konvojů, kde bude mít každý jednotnou barvu. Další upřesnění budou v informacích ke konvoji.
-Při konvoji jezdit pokud možno v řadě a udržovat bezpečnou vzdálenost alespoň 100 metrů od ostatních účastníků konvoje.. za samozřejmost se považuje neohrožování ostatních hráčů na serveru.
-Řidič je povinen dbát pokynů pilotů nebo vedoucího konvoje
-Zaměstnanci kteří budou propuštěni už nemají nárok na návrat do firmy.
-Konvoje budou pevně určeny týden předem (pokud neurčí vedení jinak) včetně veškerých podrobností. (info o konvoji bude k nalezení vždy na firemních stránkách a FB skupině).
-Pokud řidič bude měsíc a více neaktivní ve hře bez udání důvodu bude z firmy propuštěn.
-Pokud je hráč ve hře, je povinen být přihlášen na TB a Discordu
-KAŽDÝ PROPUŠTĚNÝ ZAMĚSTNANEC JE POVINEN NEPRODLENĚ ODSTRANIT FIREMNÍ OZNAČENÍ PŘED JMÉNEM (NICKEM), ABY NEDOŠLO K PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA FIRMY !!!

!!! Tyto pravidla platí pro všechny řidiče VČETNĚ VEDENÍ !!!