Company Profile #152022

Ekipa wozi PL

EW PL
26.4.2022
Company Management
owner
representative
dispatcher
dispatcher
Statistics
Euro Truck Simulator 2 ETS2
American Truck Simulator ATS
Awards 0
No awards were received.
Company Description
Aby dołączyć do naszej firmy, musisz skontaktować się z nami za pomocą aplikacji Discord!
https://discord.gg/2B7mNj2mh4


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Akceptujemy kierowców z DLC lub bez.


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


Rusz z nami w podróż po PIERWSZE miejsce w POLSCE!


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


„Polska doskonałość logistyczna w transporcie”


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.


External image
If you want to display external images, you need to enable user-generated cookies here.
https://info.flagcounter.com/hdtg
Company Rules
Limit 1 000 km
Real
Euro Truck Simulator 2 No limit
American Truck Simulator No limit
Regulamin

§1.1 Wszyscy Kierowcy muszą zapoznać się z regulaminem firmy "Ekipa wozi PL", a także go przestrzegać. Zapisując się do Firmy, akceptujesz warunki niniejszego regulaminu.
§1.2 Kierowca powinien przejechać minimum 1000 km miesięcznie (rzeczywiste) w innym przypadku będziemy rozważać przeniesienie do rangi przyjaciela firmy.
§1.3 Kierowca powinien wchodzić przez aplikacje trucksbook aby naliczać kilometry pracownika i ogólne dla firmy.
§1.4 Kierowca ma znać przepisy ruchu drogowego na tyle, by nie powodować wypadków w trakcie jazdy, zwłaszcza w konwojach z innymi firmami.
§1.5 Wymagana jazda z prędkością rzeczywistą, tj. poniżej 100 km/h z ładunkiem.
§1.6 Absencja powyżej 2 miesięcy będzie skutkowała przesunięciem do rangi przyjaciela firmy, jeżeli nie zostanie usprawiedliwiona.
§1.7 Rekrutacją zajmują się osoby do tego wyznaczone.
§1.8 Każdy Kierowca firmy musi mieć TAG firmowy czyli wpis "Ekipa wozi PL", który wyświetla się w ustalonym kolorze - wpisy odpowiednio R220, G200, B20 w grze na Multi z wyjątkiem §3.6.
§1.9 Okres próbny dla nowych Kierowców wynosi 2 tygodnie. W wyjątkowych przypadkach może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż łącznie do 3 tyg.
§1.10 Nie znajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
§1.11 Karą za nieprzestrzeganie obowiązków Kierowcy może być tymczasowe zawieszenie lub wydalenie z firmy.
§1.12 Wszelkie skargi i zażalenia odnośnie działań Firmy, takie jak naruszenia niniejszego regulaminu przez Kierowców, a także Zarząd, należy kierować do Zarządu poprzez tickety na discordzie.
§1.13 Zarząd ma prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili. Pozostanie w Firmie przez Kierowcę, jest traktowane jako zaakceptowanie tychże zmian.

ZASADY SERWERA DC

§2.1 Na serwerze DC po nicku należy wpisac w nawiasie imię własne. Kierowcy nie mają uprawnień do zmieniania pseudonimu.
§2.2 Zakaz spamowania oraz floodowania na każdym kanale.
§2.3 Zakaz pingowania administracji, kontaktować się z administracją można prywatnie.
§2.4 Na kanałach głosowych wymagana jest kultura oraz nie zagłuszanie innych użytkowników.
§2.5 Zakaz obrażania innych pracowników firmy.
§2.6 Wszelkie zabawne podejście do siebie nie może przekraczać granic dobrej kultury.
§2.7 Wszelkie kłótnie i dyskusje wymagające natychmiastowej reakcji, będą rozstrzygane przez osobę z najwyższą rangą dostępną w danym momencie na serwerze. Nie dotyczy to osób biorących bezpośredniego udziału w dyskusji.
§2.8 Naruszanie punktów niniejszego regulaminu może skutkować otrzymaniem ostrzeżenia. W przypadku otrzymania trzech takich ostrzeżeń w ciągu doby, dana osoba zostaje wyciszona na dobę. W skrajnych przypadkach Zarząd zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wyciszenia, usunięcia lub zablokowania danego Kierowcę.
§2.9 Zakładanie multikonta w celu ominięcia nałożonej blokady będzie karane banem permanentnym zarówno dla nowo założonego jak i poprzednio zbanowanego konta.

KONWOJE

§3.1 Wszelkie firmowe trasy będą odbywać się na zaproponowanej i zatwierdzonej wcześniej mapie oraz trasie.
§3.2 Uczestnik konwoju powinien zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu biorąc pod uwagę warunki atmosferyczne u siebie w programie, swoje umiejętności oraz pingi danego użytkownika (lagi jego pojazdu).
§3.3 Informacja o wewnętrznych konwojach będzie zamieszczana na odpowiednim kanale z odpowiednim wyprzedzeniem. Na tym kanale będą też zamieszczane informacje o konwojach organizowanych przez inne firmy, do których zostaliśmy zaproszeni.
§3.4 W razie nagłej potrzeby opuszczenia konwoju uczestnik musi o tym poinformować organizatora lub PILOT-a.
§3.5 Kategorycznie zabrania się używania słów powszechnie uznanych za wulgarne podczas konwojów, oraz podczas nagrywania wszelkich live'ów i filmów jeżeli w nich będzie mowa, iż jest się pracownikiem EW PL. O nagrywaniu takich należy poinformować innych użytkowników, by mogli wypełnić ten punkt regulaminu.
§3.6 Osoba będąca pilotem danego konwoju musi mieć odpowiedni tag na Multi a mianowicie: "PILOT".
§3.7 Pilotów konowi wyznacza zarząd firmy.
§3.8 Prędkość maksymalną ustala PILOT na czele konwoju, w razie braku PILOT-a w konwoju, ustala ją pierwszy kierowca.

REKRUTACJA


§4.1 Każda osoba wnioskująca o rekrutację musi posiadać przede wszystkim chęci do jazdy, do udziału w społeczności firmy.
§4.2 Warunki dołączenia do firmy to:
- Minimum 50 godzin w ETS2 bądź ATS,
- Miesięcznie wyrabiać w naszej firmie minimum 1000 km (rzeczywiste),
- Sprawny mikrofon, oraz minimum 14 lat (wyjątki).
§4.3 Podania do firmy na platformie TrucksBook są akceptowane po wcześniejszej rozmowie kwalifikacyjnej na naszym discordzie.
List of employees [67]
Loading