Company Profile #13404

Orzeł-Trans

Company Management
owner
manager
manager
representative
dispatcher
dispatcher
Euro Truck Simulator 2 Monthly Statistics - ETS2
American Truck Simulator Monthly Statistics - ATS
Awards 0
Company Description
ORZEŁ-TRANS to wirtualna spedycja w świecie Euro Truck Simulator 2 oraz American Truck Simulator. Firma została założona 3 Grudnia 2015r. Jesteśmy doświadczoną firmą i przez nasze szeregi przewinęły się już spore tłumy ludzi. Na chwilę obecną w naszej firmie jest 10 zgranych ze sobą osób, których średni wiek to 30 lat. Charakteryzujemy się tym, iż u nas niezależnie od dnia czy godziny, potrafimy zorganizować spontaniczny konwój.

Oferta
Obecnie w naszej firmie zatrudnionych jest 10 kierowców. Chętnie poszerzamy nasze szeregi w nowe osoby. Naszym priorytetem są ludzie z pasją, dla których Euro Truck jest przyjemnością i odskocznią od codziennych problemów. Mamy wymagający regulamin oparty na rzeczywistych przepisach ruchu drogowego, jednak każda nowa osoba (nawet bez prawa jazdy) potrafi się do niego przystosować. Oferujemy liczne konwoje firmowe jak i międzyfirmowe. Współpracujemy z wieloma wirtualnymi spedycjami, z którymi utrzymujemy dobry kontakt i wzajemnie się wpieramy.
Company Rules
No limit
Euro Truck Simulator 2 Limit 23 000 km
Real
American Truck Simulator Limit 14 292 mi
Real + Race
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin jest własnością firmy Orzeł-Trans Wirtualna Spedycja.
Regulamin ten określa ogólne zasady panujące w firmie oraz prawa i obowiązki wszystkich członków firmy.
Każdy osoba należąca do firmy oraz osoby zainteresowane dołączeniem mają obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu.
Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu osoba składa w formularzu rekrutacyjnym.
Do poniższego regulaminu mają obowiązek stosować się wszyscy pracownicy firmy.

Za wszelkie sprawy firmowe odpowiedzialny jest zarząd firmy.
W skład zarządu firmy wchodzą: Piotr71 oraz Arek
Decyzje zarządu są ostatecznie i niepodważalne.

§2 REKRUTACJA

Do Firmy dołączyć może osoba, która:
– przeczytała firmowy regulamin oraz go akceptuje,
– ma ukończone 18 lat życia,
– posiada oryginalną wersję gry Euro Truck Simulator 2 wraz z klientem Multiplayer (TruckersMP),
– ma przegrane min. 100 godzin w grze Euro Truck Simulator 2 (Steam),
– w historii konta TruckersMP nie posiada banów,
– posiada sprawny mikrofon oraz komunikator głosowy TeamSpeak 3,
– w grze oraz na teamspeaku będzie wykazywać kulturę osobistą oraz będzie przestrzegać zasad netykiety (bezwględny zakaz przeklinania).

Rekrutacja odbywa się kolejno z:
1) Złożenia podania korzystając z formularza rekrutacyjnego
2) Akceptacji złożonego podania przez zarząd
3) Rozmowy głosowej na serwerze TeamSpeak 3 w celu umówienia jazdy testowej
4) Jazdy testowej w trybie Multiplayer z osobą uprawnioną do jej przeprowadzania
5) Przyjęciu osoby rekrutowanej na okres próbny w firmie (stanowisko rekruta).
Osoby uprawnione do przeprowadzania rekrutacji: Piotr71 oraz Arek.
Osoba która została przyjęta do firmy na okres próbny (stanowisko rekruta) ma za zadanie przejechać min. 50 000 km w grze Euro Truck Simulator 2 : Singleplayer lub Multiplayer.
Rekruta w czasie trwania okresu próbnego obowiązuje tzw. tygodniówka
Rekrut po przejechaniu min. 50 000 km w grze Euro Truck Simulator 2 :
Singleplayer lub Multiplayer zostaje poddany ocenie przez zarząd, który podsumowuje okres próbny rekruta i decyduje o jego dalszym losie.
Zarząd podsumowując okres próbny rekruta bierze pod uwagę:
1) przestrzeganie regulaminu firmy oraz zasad gry obowiązujących w trybie Multiplayer (TruckersMP),
2) ogólne zachowanie i kulturę osobistą na serwerze TeamSpeak 3, w grze oraz na forach internetowych, centrach społeczności itd.,
3) aktywność kierowcy na serwerze TeamSpeak 3,
4) aktywność w oddawaniu tras na stronie https://virtualtrucker.pl.
Zarząd podsumowując okres próbny rekruta może podjąć następujące decyzje:
1) przedłużyć okres próbny rekruta
2) wysłać rekruta na egzamin praktyczny z jazdy odbywający się w trybie Multiplayer z osobą do niego uprawnioną (egzaminatorem)
3) zwolnić rekruta z firmy z wyżej wymienionych powodów bez możliwości powrotu*
Egzamin praktyczny z jazdy odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym przez egzaminatora.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu praktycznego rekrut zostaję awansowany na stanowisko kierowcy w firmie. Od tego momentu przysługują mu prawa i obowiązki przypisane do tego stanowiska.

§3 PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

Każdy pracownik firmy Orzeł-Trans ma obowiązek:
– posiadać w znajomych na platformie steam wszystkich członków zarządu
– ustawić logo firmy jako avatar konta na platformie steam
– ustawić przedrostek na platformie steam: [Orzeł-Trans]
– ustawić przedrostek na stronie TruckersMP: [Orzeł-Trans]
– ustawić player tag w grze według jego stanowiska:
REKRUT – kolor biały
KIEROWCA – kolor żółty
DYSPOZYTOR – kolor turkusowy
SPEDYTOR – kolor pomarańczowy
TECHNIK – kolor zielony
SZEF – kolor czerwony
– ustawić malowanie firmowe według jego stanowiska: Malowanie rekruta; Malowanie kierowcy
– w ciągu tygodnia wyrobić normę min. 5000 km w grze
( zamiennie 23000 km miesięcznie - tylko dla kierowców )
– w ciągu miesiąca uczestniczyć w minimum jednym jednym konwoju firmowym oraz w minimum jednym konwoju międzyfirmowym
– aktywnie uczestniczyć w życiu firmy
– godnie reprezentować firmę w życiu publicznym
Każdemu pracownikowi przysługuje urlop. Jest mu on przyznawany po wcześniejszym poinformowaniu zarządu o jego szczegółach. Podstawą do udzielenia urlopu musi być konkretny powód.
Każdy pracownik ma prawo złożyć skargę na jednego z kierowców lub członków zarządu.
Każdy pracownik ma prawo zażądać zorganizowania zebrania firmowego aby przedyskutować ważną kwestię.
Każda osoba zwolniona zwolniona z firmy nie ma możliwości powrotu. Wyjątkiem są sytuacje gdy zarząd podczas zwolnienia umożliwi powrót.

§4 FIRMOWY TACHOGRAF

Listy przewozowe rejestrujemy na stronie TrucksBook
Każda osoba przyjęta na stanowisko rekruta ma zakładane konto na TrucksBook
Tydzień rozliczeniowy trwa od poniedziałku 00.00 do niedzieli 23.59 każdego tygodnia.
Dyspozytorzy mają 7 dni na odrzucenie trasy.
Każdy pracownik oddający trasy na tachograf firmowy musi mieć włączone realistyczne spalanie oraz monety złotówki (PLN) w opcjach gry (rozgrywka).
Dla ATS obowiązuje dolar amerykański, natomiast jednostki są dowolne§5 TRASY ORAZ ŁADUNKI

Każdy kierowca wybierając trasę ma pełną dowolność jaki ładunek będzie przewozić.
Trasy można wybierać z dowolnego źródła (szybkie zlecenie, rynek przesyłek, zamówienia zewnętrzne [World of Trucks])
Każdy kierowca na stanowisku rekruta w firmie może wybierać trasy tylko z zamówień zewnętrznych (World of Trucks). Jeżeli rekrut odda list przewozowy z ładunkiem z szybkiego zlecenia lub rynku przesyłek zostanie on odrzucony.
Każdy kierowca na stanowisku rekruta w firmie może grać w trybie multiplayer tylko na serwerze Simulation 2.
Długość wybieranej trasy jest dowolna. Każdą trasę można przedłużyć maksymalnie o 25%.
Podejmując się trasy należy pamiętać aby zapisać sobie godziny podpięcia oraz zdania naczepy, które będą potrzebne przy zdawaniu listu przewozowego z trasy.
Trasy z dodatków mapowych dostępnych do pobrania będą akceptowane.
Maksymalna długość trwania jednej trasy to 7 dni od momentu jej podjęcia.
Maksymalne uszkodzenie ładunku to 5.0%
Trasy ze spóźnieniem będą odrzucane.
Trasy z konwojów firmowych lub międzyfirmowych będą akceptowane nie biorąc pod uwagę spóźnienia, uszkodzeń ładunku oraz długości trasy.
Przewozu ładunków niebezpiecznych (ADR) oraz gabarytowych może podjąć się każdy kierowca.
Każdy kierowca po przejechaniu określonej ilości kilometrów w firmie może zdać kurs uprawniający go do przewozów ładunków niestandardowych:
1) 100 000 km – kurs na przewóz ładunków gabarytowych
2) 160 000 km – kurs na przewóz ładunków niebezpiecznych (ADR)
Oddając listy przewozowe z ładunków niestandardowych kierowca dostanie premię do podstawowego wynagrodzenia tylko wtedy gdy ma skończony kurs na przewóz tych ładunków.
Podejmując się przewozu ładunku gabarytowego należy pamiętać aby dostosować swój pojazd:
1) należy zamontować min. 2 osie tylnie
2) należy zamontować sygnalizację świetlną na dachu (tzw. koguty)

§6 JAZDA

Maksymalna prędkość z jaką można się poruszać w grze to:
1) 90 km/h – Euro Truck Simulator 2
2) 105 km/h – American Truck Simulator
Poruszając się po drogach każdego kierowcę obowiązują ogólne przepisy drogowe. Dotyczy to sygnalizacji świetlnej, znaków poziomych oraz pionowych.

Maksymalne prędkości dla różnego rodzaju ładunków:
1) Ładunek ADR (niebezpieczny): 75 km/h
2) Ładunek Gabarytowy: 75 km/h
Szczegóły dotyczące ładunków ADR i GABARYTÓW dostępne na TS
Poruszając się w trybie multiplayer należy zachować odstęp od poprzedzającego nas gracza min. 100 metrów.
Obowiązuje zakaz poruszania się samochodami (scout) w trybie Multiplayer.
Każdy kierowca jest zobowiązany do ustawienia w opcjach gry :
- retardera (Rozgrywka > Inteligentny tempomat > Tolerancja 0 km/h) oraz zamontowania go wraz ze skrzynią biegów w ciężarówce.
- doradca drogowy - ostrzeżenie o nadmiernej prędkości

§7 KONWOJE

Każdy pracownik ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym konwoju firmowym oraz jednym międzyfirmowym w ciągu miesiąca.
Na konwój przychodzimy o wyznaczonej godzinie zbiórki.
Poruszając się w konwoju należy utrzymywać odstęp od poprzedzającego nas gracza min. 100 metrów.
Na konwoju obowiązuje firmowy ciągnik (Volvo FH Globetrotter XL) oraz firmowa naczepa (szczegóły na firmowym TS)
Każdy kierowca, który bierze udział w konwoju musi mieć zatankowany oraz naprawiony ciągnik.
Każdy kto spóźni się na zbiórkę lub nie dostosuje się do powyższych punktów nie zostanie dopuszczony do udziału w konwoju.
Konwój będzie zaliczony tylko osobom które przejechały zaplanowaną trasę od początku do końca.

§8 ZAWIESZENIA I KARY

Każdy pracownik w firmie może zostać zawieszony przez szefów, dyspozytorów, lub instruktora.
Obowiązkiem osoby zawieszonej jest zjechać na najbliższy parkingi i wyłączyć grę.
Podczas okresu zawieszenia dany kierowca ma zakaz grania w grę.
Okres zawieszenia ustalają szefowie.
Po zakończeniu wcześniej ustalonego okresu zawieszenia szefowie decydują o:
1) przedłużeniu okresu zawieszenia
2) zakończeniu okresu zawieszenia
3) zwolnieniu kierowcy
Osoba zawieszona traci wszystkie zdane kursy. W dniu zakończenia okresu zawieszenia od nowa musi przejechać wymagane kilometry aby ubiegać się o dany kurs.
Każdy pracownik może zostać ukarany.
Pracownik może zostać ukarany za nie przestrzeganie regulaminu firmy.
Kary dotyczące obowiązku tzw. tygodniówki:
1) Kierowca,który nie wyrobi normy min. 5000 km w tygodniu zostaje ukarany upomnieniem i musi nadrobić brakujące kilometry w następnym tygodniu.
2) Kierowca, który nie wyrobi normy min. 5000 km w tygodniu oraz nie nadrobi brakujących kilometrów po raz trzeci zostaje zwolniony z firmy bez możliwości powrotu.
Za nieobecność na co najmniej jednym konwoju obowiązkowym w miesiącu kierowca dostaje upomnienie. Po trzech upomnieniach kierowca zostaje zwolniony z firmy.
Kierowca może zostać zwolniony, jeżeli nie odpowiada na próby kontaktu z nim ponad tydzień.

§9 REGULAMIN TEAMSPEAK

Obowiązuje zakaz nagrywania rozmów.
Obowiązuje kultura oraz zasady netykiety.
Obowiązuje całkowity zakaz przeklinania.
Obowiązuje zakaz używania modulatorów głosu, soundboardu oraz innych pluginów tego typu.
Należy skonfigurować swój mikrofon aby nie szumiał i nie piszczał.
Należy ustawić aktywację mikrofonu na przycisk (push to talk).
Jeśli ktoś używa głośników musi tak ustawić ich głośność aby mikrofon nie przechwytywał jego dźwięków.
Osoby chcące robić live muszą spytać o zgodę szefostwa.
Zabronione jest reklamowanie innych serwerów głosowych, serwerów gier, stron internetowych, for, itd.
Zabronione jest wysyłanie w wiadomościach linków przekierowujących na niebezpieczne strony lub aplikacje.
Obowiązuje zasada: “jeden mówi, reszta słucha”.
Zabronione jest używanie nazw:
– wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, nieetycznych,
– TeamSpeakUser (domyślnej nazwy),
– podszywających się pod osoby z zarządu firmy
Nie stosowanie się do powyższych punktów może skutkować odebraniem praw do rozmowy “mute” albo wyrzuceniem z ts.


Sporządzone dnia 03.12.2015
Ostatnia aktualizacja : 31.08.2019 ( wchodzi w życie dnia 01.09.2019 )


Regulamin ten jest własnością firmy Orzeł Trans Wirtualna Spedycja. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz rozpowszechniania oraz modyfikacji.
List of employees [8]
Loading