Company Profile #124625

WBJ Trans

WBJTrans
18.5.2021
Company Management
owner
Euro Truck Simulator 2 Monthly Statistics - ETS2
American Truck Simulator Monthly Statistics - ATS
Awards 0
Company Description
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WBJ Trans heet u Welkom!
Scroll down for English!

Hier een kleine inleiding wie wij als bedrijf zijn.

WBJ Trans is opgericht op 05 mei 2020, en legt de focus op een realistische simulatie van een werkelijk bedrijf. We zijn gestart als een klein groepje gemotiveerd door het werk van een echte chauffeur. Sommige onder ons zijn IRL ook vrachtwagen chauffeur en komen hier gezellig samen. WBJ Trans voert eender welk soort transport, je kan het zo gek niet bedenken en wij regelen het voor de klant.


Lijkt het wat voor jou, dan kom erbij nadat je de volgende informatie even hebt door gelezen:


Wat kun je van ons verwachten:
-Chauffeurs die weekelijks aanwezig zijn
-Konvooi mogelijkheid (dagelijks)
-Een vrije keuze in lading
-Een vaste skin en kleur combinatie van het bedrijf
-Hulp bij problemen met installeren etc.
-Een realistische roleplay als chauffeur
-Mogelijkheid tot groeien in functies binnen het bedrijf met leidende functies
-Dit alles binnen een mooi georganizeerd discord bedrijf

Wat zijn de minimale eisen:
-Minimaal 16 jaar
-Communicatie via Discord met microfoon
-Geen minimale km's maar wel actief binnen het bedrijf
-Wanneer in konvooi, onze naam voor je eigen naam en de kleur van het bedrijf op je trailer
-Snelheid online is 90 km/h


Wij verheugen ons op jou reactie!
WBJ Trans /:\

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WBJ Trans welcomes you!


Here's a little introduction to who we are as a company.

WBJ Trans was created on May 05, 2020, and focuses on a realistic simulation of a real company. We started as a small group and motivated by the work of a real driver. Some of us are also truck drivers IRL and socialize here. WBJ Trans carries out any kind of transport, you can think of it so crazy and we arrange it for the customer.


If this sounds like something to you, then join us after you've read through the following information:

What can you expect from us:
-Drivers who are weekly daily
-Convoy possibility (daily)
-A free choice of cargo
-A fixed skin and color combination of the company
-Help with installation problems etc.
-A realistic roleplay as a driver
-Possibility to grow into positions within the company with leadership roles
-All this within a nicely organized discord company

What are the minimum requirements:
-At least 16 years old
-Communication via Discord with microphone
-No minimum km's but active within the company
-When in convoy, our name for your own name and the color of the company on your trailer
-Speed ​​online is 90 km/h


We look forward to your response!
WBJ Trans /:\
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Company Rules
Limit 500 km
Real
Euro Truck Simulator 2 Limit 500 km
Real
American Truck Simulator Limit 500 mi
Real
Hier een paar regels voor leden om na te leven!

1: Belediging naar andere word niet getolereerd!

2: Reclame maken is niet toegestaan! Onderandere: Delen van je eigen Discord server, Youtube kanaal, Twitch, Instagram etc. Reclame via een pb hoort hier ook onder!

3: Het is niet toegestaan om de staff onnodig te taggen! Je mag de staff alleen taggen als daar echt reden toe is!

4: Niet spammen

5: Geen provocerend gedrag, niet uitdagen of schelden op andere!

6: Anderen maken ook wel eens een fout, jammer dat het jou overkomt maar negeren is hoe het hier gebeurt.
List of employees [1]
Loading