Company Profile #111051

The company was dissolved!

Red Wolf

Company Management
Bojanek Founder
Awards
Company Description
Image

Jesteśmy wirtualną firmą w grze Euro Truck Simulator 2. Tworzymy społeczność, dzięki której gra będzie większą zabawą oraz odda realizm prawdziwych zawodowych kierowców!
Image

Nasze Motto: 2 Redbulle, 4 kawy, Poznań-Madryt nie ma sprawy!
Image

Zarząd to pracownicy z dużym stażem na rynku firm ETS2
Image

Prowadzimy dział PILOT SERVICE, odpowiadający za zabezpieczanie firmowych i między firmowych konwojów. Również wypożyczamy Pilotów innym firmom na ich zaplanowane konwoje.
Image

Należymy do Zrzeszenia Wirtualnych Firm
Image
Company Rules
Euro Truck Simulator 2 Limit 7 000 km
Real
American Truck Simulator No limit
§1 Ogólne postanowienia

■ Regulamin zastrzegamy dla firmy Red Wolf.

■ Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

■ W firmie prowadzimy system Egzaminów przed dołączeniem do firmy, sprawdzający wiedzę i umiejętności związane z grą Euro Truck Simulator 2.

■ W firmie obowiązuje jazda na realistycznym spalaniu (Dostępne w opcjach i rozgrywka).

■ Zakaz przekazywania informacji na temat egzaminów.

■ Na komunikatorze DISCORD i Messenger obowiązuje kultura osobista, zakaz przekleństw, szacunek, zero krzyku, nie przerywanie drugiej osobie.

■ Osoby przyłapane na oszustwie będą automatycznie usuwane z firmy.

■ W grze należy ustawić malowanie firmowe i Tag gracza§2 Rekrutacja

■ Swoje podanie do Firmy należy wysłać pod linkiem https://forms.gle/h31Cgsxwz8L5JBDS6.

■ Podania są sprawdzane do 48h.

■ Użytkownik po odrzuceniu podania, może ponownie starać się o przyjęcie do firmy po tygodniu od momentu odrzucenia podania.

■ Osoba, która egzaminowała osobę przychodzącą do firmy jest zobowiązana do przeprowadzenia egzaminu praktycznego i teoretycznego.

■ Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, użytkownik musi zgłosić się na Egzamin Teoretyczny i Praktyczny.

■ Do Firmy dołączyć może osoba, która: przeczytała i akceptuje ten regulamin, posiada sprawny mikrofon, oryginalną wersję gry Euro Truck Simulator 2 i ma skończone 15lat.


§3 Okres próbny

■ Dotyczy osób, którei zdały Egzamin teoretyczny i praktyczny. Wszyscy pracownicy na tym stanowisku objęci są okresem próbnym, który trwa 21dni od momentu przyjęcia do firmy.

■ Osobom na Okresie Próbnym nie wolno przewozić ładunków typu: ADR, Gabaryt i Double.

■ Osoby na Okresie Próbnym nie mogą starać się o licencje ADR, Gabaryt, Double i Pilota.

■ Każda osoba podczas trwania okresu próbnego zobowiązana jest przejechać minimum 3000 kilometrów.

■ Każda osoba, która wykonała limit kilometrów Okresu Próbnego ma się zgłaszać do zarządu.

■ Użytkownik, który nie wykonał okresu próbnego, może starać się o ponowne dołączenie do firmy po upływie tygodnia od dnia zwolnienia.

■ Osoba, która nie zdała egzaminu teoretycznego będzię miała drugie podejście.

■ Osoba, która nie zdała egzaminu praktycznego, bedzie mogła podejść do niego ponownie pod koniec Okresu Próbnego.

■Jest możliwość przedłużenia OP na specjalną prośbę pod tym linkiem https://goo.gl/forms/hnW5dFO0DOHoEuQ92.


§4 Kierowcy

■ Przeznaczony jest dla osób, które ukończyły Okres Próbny. Pracownicy na to stanowisko przyjmowani są na okres bezterminowy.

■ Każdy kierowca ma obowiązek w ciągu miesiąca przejechać 5000km używając Truckbook'a.

■ Walutą obowiązującą przy rozliczeniach w tachografie jest Złoty (PLN)- stały kurs EURO = 4.00.

■ Jednostką odległości obowiązującą przy rozliczeniach w tachografie z gry Euro Truck Simulator 2 są kilometry (KM).

■ Kierowcy, którzy jeżdżą na singlu i multi muszą używać firmowego malowania ciężarówki.

■ Podczas konwoju maksymalna prędkość to 90km/h.

■ Podczas normalnej trasy z ładunkiem, maksymalna prędkość to również 90km/h.

■ Trasy nie są przyjmowane jeśli spalanie wynosi więcej niż 60l/100km. W przypadku Gabarytów maksymalne spalanie wynosi 80l/100km.

.
§5 Rola Logistyków

■ Obowiązkiem Logistyków jest zweryfikowanie tras na Trucksbook'u.

■ Logistyk powinien dokładnie i uważnie sprawdzać trasy i w razie potrzeby skontaktować się z kierowcą.


.
§6 Urlopy

■ Podanie o urlop należy składać w odpowiednim dziale wyznaczonym przez firmę https://forms.gle/auhem2qEBykAciRy7.

■ Podanie o urlop może złożyć każdy pracownik firmy na specjalną prośbę.

■ Decyzję o akceptacji podania podejmuje zarząd firmy, a pracownik ma możliwość wykorzystania urlopu po pisemnej zgodzie zarządu pod podaniem o urlop.

■ Przebywanie na urlopie zwalnia osobę z obowiązku wykazywania się aktywnością.


§7 Ostrzeżenia

■ Dopuszczalne jest posiadanie dwóch ostrzeżeń. Otrzymanie kolejnego ostrzeżenia wiąże się z rozmową osobistą z zarządem firmy lub zwolnieniem.

■ Ostrzeżenia są nadawane na podstawie: Obecność na zebraniach, wykonywanie obowiązków kierowcy, oszustwa, wtrącanie się w sprawy zarządu i inne sytuacje, które będą nieodpowiednie wg zarządu.

§8 Konwoje

■ Na konwoju obowiązuje malowanie firmowe na ciężarówkę. Ciężarówka musi być naprawiona i zatankowana.

■ Podczas przygotowania do wyjazdu z firmy startowej, osoba z zarządu jest zobowiązana do zrobienia listy obecności.

■ Podczas konwoju zachowujemy odstęp 100m-150m od ciężarówki przed nami.

■ Nie przekrzykujemy się na kanale Discord.

■ Zakaz wyprzedzania bez zgody pilota.

■ Jeśli pilot podaje komunikat zapada cisza.

■ Podczas konwoju zachowujemy ostrożność na drodze i stosujemy się do przepisów ruchu drogowego.