Company Profile #102401

Usługi Transportowe Tytani

UTT
26.12.2020
Company Management
owner
manager
manager
Euro Truck Simulator 2 Monthly Statistics - ETS2
American Truck Simulator Monthly Statistics - ATS
Awards
Company Rules
Euro Truck Simulator 2 Limit 10 000 km
Real
American Truck Simulator Limit 10 000 mi
Real
!!! ZASTRZEGAM PRAWO DO KOPIOWANIA !!!
―――――――――――《Kierowca》―――――――――――

1. Obowiązkiem Kierowcy do złożenia raportu jest używanie malowania firmowego ciężarówki oraz naczepy gdy jest możliwość użycia malowania firmowego.

―――――――――――《Rekrut》―――――――――――
1. Obowiązkiem Rekruta jest używanie firmowego malowania podczas każdej trasy.
2. Podczas każdej trasy Rekrut musi posiadać w tagu tag firmowy
3. W ciągu 1 miesiąca przejechać 10 tys. kilometrów/mil.

―――――――――――《Ogólne zasady firmowe》―――――――――――

1. Obowiązek przebywania na Discordzie podczas każdej trasy.
2. Przebywanie na Grupie FP
3. Podczas gdy w temacie konwoju podany jest adres discord lub inny komunikator głosowy , każdy kierowca powinien na nim być.
4.Raz w miesiącu każdy kierowca bierze obowiązkowo udział w konwoju firmowym.

―――――――――――《Punkty karne》―――――――――――

1. Liczba punktów karnych u jednego pracownika nie może przekroczyć 15 punktów. Jeżeli pracownik otrzyma więcej niż 15 punktów skutkuję to natychmiastowym zwolnieniem z firmy.
2. Osoba która w chwili otrzymania punktów karnych jest w trakcie okresu rekrutacyjnego może bez względu na ich ilość zostać zwolniona z firmy ( decyzja należy do szefa firmy lub jego zastępcy ).
3. Zazwyczaj czas oczekiwania na zdjęcie punktów karnych to okres sześciu miesięcy od dnia otrzymania punktów.
4. Punkty karne kierowca może otrzymać za:
a) Przeklinanie przez CB Radio - 3pkt karne +1000km.
b) Nadmierne przeklinanie na Discordzie do godz. 22:00 - najpierw upomnienie lub 1000km, ostatecznie - 1-3pkt karne
c) Przeklinanie na forum - upomnienie lub 1000km, ostatecznie - 3pkt karne
d) Nieusprawiedliwiona nieobecność na konwojach firmowych oraz regionalnych - 5pkt karnych
e) Uzyskanie bana na platformie Multiplayer może skutkować zwolnieniem z firmy lub nałożeniem pkt karnych zależne od wykroczenia - 5-10 pkt karnych.
5. Inne przewinienie nie wymienione powyżej jest ustalane przez szefa lub jego zastępcę.
6. Brak przebywania na wyznaczonym komunikatorze głosowym podczas konwoju - 5pkt

―――――――――――《Urlop》―――――――――――

1. Każdemu Kierowcy przysługuje 60 dni w ciągu roku.
2. Pojedynczy urlop nie może przekroczyć 20 dni z wyjątkiem sytuacji osobistych po uzgodnieniu z szefostwem.
3. Każdy pracownik, który ubiega się o urlop musi złożyć informacje do zarządu firmy.
4. Osoba pozostająca na okresie rekrutacyjnym nie posiada prawa do urlopu.
5. W przypadku sytuacji bardzo wyjątkowych, dozwolona jest próba indywidualnego uzgodnienia z szefostwem urlopu.
6. W przypadku urlopu działa zasada x kilometrów na dzień, które trzeba sobie odliczyć od dni urlopu podczas etatu.

―――――――――――《Zagrożenia zwolnienia z firmy》―――――――――――

1. Każdy pracownik firmy - niezależnie od posady w firmie może zostać zwolniony z wyjątkiem (szef, oraz załoga szefa).
2. Gdy kierowca nie wykonuje normy dystansu do swojego etatu - 5 pkt.

!!! ZASTRZEGAM PRAWO DO KOPIOWANIA !!!
List of employees [3]
Loading